Ersättning och skadeanmälan

Avbrottsersättning

Om du har drabbats av ett strömavbrott kompenserar vi dig med 500 kronor efter 4 timmar, det är vårt kundlöfte.

Den lagstadgade avbrottsersättningen utgår för ett strömavbrott som pågår i minst 12 timmar, se tabell nedan. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom 6 månader efter avbrottet. Avbrottsersättning vid långvarigt strömavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

Läs mer om förutsättningar för hur och när avbrottsersättning utgår i de Allmänna avtalsvillkoren och i dokumentet Allmänt om avbrottsersättning och avräkning.

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 1 000 kr.

24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 2 000 kr.

48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 3 000 kr.

72 timmar och uppåt: Se villkor för avbrottsersättning.

* För dig med säkringsabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för din beräknade årsförbrukning. Beräknas inklusive moms.

Ersättning vid skada

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Gör din skadeanmälan genom att kontakta kundservice på 0771-98 70 00 eller genom att ladda ner vår Blankett för skadeanmälan. Ifylld blankett mailas till info@vbenergi.se eller skickas till Västerbergslagens Elnät, Box 860, 771 28 Ludvika. 

I vissa fall kan vi komma att kräva en reparatörsrapport gällande skadan. Anlita då en reparatör som undersöker och fyller i rapporten. Skicka in reparatörsrapporten tillsammans med skadeanmälan. Du hittar Reparatörsrapporten här.

Vi tillämpar inte ellagens regler där ett värdeminskningsavdrag med 3500 kr kan förekomma, det är vårt kundlöfte. För att vara berättigad till ersättning förväntas du dock alltid själv att försöka begränsa skadans omfattning och kunna styrka skadans uppkomst. Titta gärna på våra tips om vad du bör göra vid ett strömavbrott. 

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Allmänna avtalsvillkor eller kontakta marknadsansvarig Magdalena Gustafsson på 0240-876 23 vid övriga frågor och funderingar.

Avsändare till denna sida är VB Elnät