Checklista vid strömavbrott

Det går ofta att undersöka vad som orsakat felet genom att titta i elcentralen.

Lyser displayen på elmätaren?

  • Indikerar mätarens display att alla faser finns? (L1, L2, L3)
  • Om mätarens faser lyser så har du troligtvis el till din anläggning och felet finns sannolikt efter elmätaren, det vill säga i din egen elanläggning eller utrustning.
  • Om någon av faserna har slocknat finns det troligen ett fel. Kontrollera då dina egna säkringar.

Har jordfelsbrytaren löst ut?

Återställ i så fall brytaren och kontrollera om elen fungerar normalt efter det. Om jordfelsbrytaren inte går att koppla på igen så finns det ett fel i din anläggning.

Kan huvudströmbrytaren ha slagit ifrån?

Kontrollera att strömbrytaren är i tillslaget läge.

Kan en säkring ha löst ut?

  • Har du automatsäkringar så kan någon av dessa behöva slås på.
  • Har du porslinssäkringar kan du kontrollera om någon säkring löst ut eller ser ut att vara trasig.
  • Byt gärna ut alla säkringar mot nya eller byt plats på befintliga säkringar för att se om det blir någon skillnad.

Se filmen

Avsändare till denna sida är VB Elnät