Snabb information vid strömavbrott - dygnet runt

Snabb information vid strömavbrott - dygnet runt

Leverans

Telefonnummer för felanmälan har öppet dygnet runt och vi uppdaterar snabbt alla informationskanaler. Du kan få aktuell information om strömavbrott via sms, talsvar, vbenergi.se och e-post. Information vid strömavbrott 

På Mina sidor anmäler du dig till utskick om planerade och akuta strömavbrott via e-post och sms. Planerar vi ett strömavbrott för att göra underhåll och reparation av elnätet, och din anläggning är berörd av strömavbrottet, får du alltid skriftlig information hemskickad till dig 5 dagar innan avbrottet ska göras. 

Avisering om akuta strömavbrott via sms, e-post, på vbenergi.se samt i talsvar är kopplad till det område som drabbats och är därför inte anläggningsspecifik. 
Vi får inte automatiskt larm om avbrott på de ledningar som är närmast kunden (s.k. lågspänningsavbrott). Det är därför viktigt att kunder som har strömavbrott ringer och felanmäler till oss på 020-98 70 00. 

Informationstjänsterna om strömavbrott är kostnadsfria tjänster för dig som kund. Aviseringarna (eller uteblivna aviseringar) kan inte användas som grund eller bevis i tvister eller anspråk mot Västerbergslagens Elnät AB. Bedömningar för sådana anspråk görs med underlag från särskilda drift- och mätinsamlingssystem. Vi utvecklar kontinuerligt våra informationstjänster för att förenkla tillvaron för kunder som drabbas av strömavbrott.