Kompensation vid strömavbrott

Kompensation vid strömavbrott

Leverans

Vi arbetar kontinuerligt med att förebygga strömavbrott. I de fall strömavbrott ändå inträffar gör vi allt för att begränsa avbrottstiden. Om vi inte lyckas att ge ditt hushåll elen tillbaka inom 6 timmar så kompenserar vi dig. 

När du har haft strömavbrott i minst 6 timmar får du 300 kronor i kompensation. Har du haft strömavbrott i minst 12 timmar får du istället den lagstadgade avbrottsersättningen.  

Kompensationen får du i form av ett avdrag på en kommande faktura cirka 2-3 månader efter strömavbrottet, beroende på hur ofta du får dina fakturor. Om du inte har fått din kompensation efter 6 månader får du dröjsmålsränta på kompensationssumman enligt räntelagen, 3§. Ränta beräknas från första dagen 6 månader efter den månad då avbrottet ägde rum. För att ha rätt till kompensation ska strömmen vara antingen helt eller delvis avbruten (så kallat fasfel) under en sammanhängande period på minst 6 timmar. 

Kompensationen är 300 kronor för avbrott som varar mer än 6 timmar men mindre än 12 timmar. För strömavbrott på minst 12 timmar gäller den lagstadgade avbrottsersättningen. Du kan även ha rätt till skadestånd för eventuella skador i samband med strömavbrott oavsett längd. Läs mer om avbrottsersättning och skadestånd.