Ersättning vid produktskada på grund av elfel

Ersättning vid produktskada på grund av elfel

Service

Skadas dina elektriska apparater av oss ersätter vi dig bättre än de allmänna avtalsvillkoren anger. 

Vi minskar inte ersättningen för skadan med 3 500 kronor som lagen säger. 

För dig betyder det att vi är bättre än vad Ellagen kräver eftersom vi inte tillämpar avdraget på 3 500 kronor vid ersättning av elskada. Det gör att du blir bättre kompenserad om olyckan har varit framme och någon elektrisk apparat skadats på grund av fel i elnätet eller elöverföringen.