Elnätsanslutning vid utlovad tidpunkt

Elnätsanslutning vid utlovad tidpunkt

Service

När du vill göra en ny anslutning till elnätet och arbetet blir klart senare än utlovat datum kompenserar vi dig med 10 procent av anslutningsavgiften. 

Begär du en offert från oss om ny anslutning (16-63 Ampere) till elnätet får du offerten inom 10 arbetsdagar. I offerten får du en utlovad leveranstid. Överskrids detta datum drar vi av 10 procent på anslutningsavgiften. Vårt utlovade färdigdatum, och därmed kundlöfteskompensationen, gäller när vi är färdiga med vårt arbete till din tomtgräns. Arbetet på din fastighet sköts av din elinstallatör. Vill du att elen kopplas in senast färdigdatum måste vi få en komplett färdiganmälan från din elinstallatör senast 5 vardagar före detta datum. 

För en anslutning som kräver utbyggnad av elnätet kan kundlöfteskompensation inte begäras. Detta på grund av att vi behöver söka marktillstånd och bygglov för att göra utbyggnad och anslutning och har svårt att ange ett datum för när detta kommer att vara beviljat. 

Läs mer om anslutning till elnätet 

Om du vill producera egen el ansluter vi dig gärna till vårt elnät. Vi vägleder dig och installerar en ny elmätare inom 2 veckor från det att vi fått färdiganmälan från din elinstallatör. 

 Vill du ansluta egenproducerad el till vårt elnät får du en offert på anslutningen inom 2 veckor. För att kunna mäta både elanvändning och utmatning av el på elnätet byter vi kostnadsfritt ut din elmätare. Din nya elmätare sätter vi upp hos dig inom 2 veckor från det att vi fått färdiganmälan från din elinstallatör.