Byte av elmätare

5. Byte av elmätare

För att vi ska kunna mäta både elproduktion och elanvändning behöver vi installera en ny elmätare hos dig. Det gör vi kostnadsfritt. Det brukar ta två veckor från det att vi fått färdiganmälan från din elinstallatör till dess att mätaren sitter på plats hos dig.

När vi har bytt ut din elmätare är anslutningen färdig och du kan börja producera förnyelsebar, miljövänlig el.