Läs de tekniska villkoren

2. Läs de tekniska villkoren

Innan du köper någon utrustning är det viktigt att du läser våra tekniska villkor för anslutning av produktion. Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör din anläggning mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.

Se till att leverantören av anläggningen ger dig tydliga installations- och bruksanvisningar. Anvisningarna ska vara skrivna på svenska.

Om du importerar anläggningen själv tar du också på dig ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om de regler som gäller för importörer