Investeringsstöd

2. Investeringsstöd

Ansök om statligt stöd för solceller hos Länsstyrelsen i ditt län. Läs mer om investeringsstöd på Energimyndighetens hemsida. ROT-avdrag ges för installation, reparation och byte av solceller om huset är äldre än fem år. Det är dock inte möjligt att få både investeringsstöd och ROT-avdrag.