Planerade projekt

Brandbo-Sundbo

Projektet Brandbo – Sundbo som ska öka redundansen och stärka elleveranserna är i början av utförande fasen. Vår entreprenör Vattenfall Services Nordic AB håller just att skriva markavtal med alla fastighetsägare och beräknad byggstart är under maj månad.

Vi kommer att förlägga en ny markkabel från Brandbo-Sundbo för att förstärka och öka leveranskapaciteten. I och med denna nybyggnation kommer vi ha en bättre redundans och kan på så vis minska avbrottstiderna för dig som kund. 

Brandbo-Sundbo.png

Avsändare till denna sida är VB Elnät