Planerade projekt

Brandbo-Sundbo

Med planerad start nu under 2018 förlägger vi ny markkabel från Brandbo-Sundbo för att förstärka och öka leveranskapaciteten. I och med denna nybyggnation kommer vi ha en bättre redundans och kan på så vis minska avbrottstiderna för dig som kund. 

Brandbo-Sundbo.png

Avsändare till denna sida är VB Elnät