Underhållsröjning

Förutom investeringarna i elnäten, underhåller vi löpande våra ledningsgator. Det kan till exempel handla om att fälla träd som är speciellt känsliga för hårda vindar och blötsnö. Därmed minskar risken för att träd och grenar faller mot elledningarna vid oväder, med strömavbrott som följd.

Under 2020 är kommer vi fortsätta att underhållsröja våra ledningsgator. Vi kommer att arbeta i dessa områden:

Ängelsberg • Ombenning • Brandbo • Västanfors • Åvestbo

Fagersta • Andra sidan • Ulfsbo • Bråfors • Kolpebo • Björsbo Hedkärra • Bastmora • Godkärra

 

Söderbärke • Billsjön Huggnora • Viksberg • Vanbo • Vad • St Tolvsbo • Älgsjöbo • Resmoren  

Smedjebacken • Mattsbo • Åsmansbo • Ingevallsbo • Spjutsbo • Kybacken Gläfse • Sakristorp • Vibberbo

All högväxande vegetation såsom gran, tall, björk etc kommer att röjas bort oberoende av höjden vid röjningstillfället. Lågväxande vegetation såsom enbuskar och dyligt lämnas kvar upp till 3 meter.

I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd etc. Dock får ej drift- och personsäkerheten ifrågasättas.

I skogsgatans sidoområde kvistas träden men bedömer vi att de kan förorsaka driftstörningar fäller vi dem. Fällda träd och buskar tillhör markägaren. Fälls grövre träd utanför inlöst ledningsgata värderas dessa och meddelas markägaren. Har ni som markägare särskilda önskemål beträffande röjningen, ber vi er snarast ta kontakt med oss.

Önskemål beträffande röjning och eventuella synpunkter på arbetets utförande meddelas snarast till:

VB Elnät AB 
Emil Jansson
Box 860 
771 28 Ludvika 

telefon 0240-876 38 eller E-post.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB