Ombyggnation mellanspänning

Under februari månad färdigställdes de sista bitarna i vårt stora mellanspänningsprojekt där ca 8 km luftledning ersattes med 10 km kabel. Vi har byggt ett mer robust och redundant nät för klara väder och framtida behov av elektricitet. 

Med reservation att visst återställningsarbete kan kvarstå.

Frågor kring projektet, kontakta:
Per Nagy på 0240-876 41 eller via e-post.

image.png

 

Avsändare till denna sida är VB Elnät