Ombyggnation

Nu har ombyggnationen av mellanspänningsnätet från friledning till markkabel i Kvarnsnäs, Storsand och Nybygget startat. Områden som kommer beröras av dessa arbeten är: Nybygget, Storsand, Kvarnsnäs, Saxehammar, Stensbo och Talludden.

Parallellt med detta kommer mellanspännings- och lågspänningsnätet byggas om från luftledning till markkabel i Nor, Nysveden och Norsäng. Områden som berörs av detta är: Nor, Norsäng, Nysveden och Söräng.

Upphandlad entreprenör är Vattenfall Services Nordic AB.

Frågor kring projektet, kontakta:
Per Nagy på 0240-876 41 eller via e-post.

Avsändare till denna sida är VB Elnät