Ludvika 145 kV ledning

VB Elnät går nu in i fas två av vårt stora kablifieringsprojekt av två stycken 145 kV ledingar. Kabeln från Norsbo in till Ludvika kraftstation är sedan början av året driftsatt och förser Ludvika med elektricitet.

Nu under våren kommer schakterna av nya markkabeln från nya kabelstolpen i utkanten av Knutsbo fram till anslutande kabel vid Högberget.

Ytterligare information

Önskar du ytterligare information kontakta Arne Löv, telefon: 0240-876 48. 
Du kan även ladda ner det kompletta samrådsunderlaget och kartor här:

Sträckningskarta
Intressen.pdf
Samradsunderlag.pdf

Avsändare till denna sida är VB Elnät