Ludvika-Norsbro 145 kV ledning

Bakgrund

Vi på VB Elnät bygger om en del av befintlig 145 kV luftledning, benämnd L15, från stationen LT4 vid Ludvika och genom Marnäs i Ludvika kommun. Beroende på vilken alternativ sträckning för kraftledningen som beslutas att genomföras kan ledningen markförläggas fram till Sandviksudden i Ludvika kommun eller till Bårudden i Smedjebackens kommun. Ombyggnationen är nödvändig för att frigöra mark vid Grågåsvägen i Marnäs i Ludvika där Ludvika kommun planerar för byggnation av en skola.

Samråd

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomfördes samråd i enlighet med 6 kap 4§ miljöbalken. Samråd genomfördes med syfte att informera berörda parter och inhämta synpunkter och information som kan påverka projektet. Efter avslutat samråd har en samrådsredogörelse utarbetats som utgör del av den miljökonsekvensbeskrivning som sedan bifogades till tillståndsansökan. Ansökan har inlämnats till Energimarknadsinspektionen som är beslutande myndighet för denna typ av ärenden. 

Ytterligare information

Önskar du ytterligare information går det bra att ladda ned det kompletta samrådsunderlaget och bilagda kartor här intill. Du är också välkommen att kontakta Arne Löv på 0240-876 48 eller via e-post.

Sträckningskarta
Intressekarta

Samrådsunderlag Ludvika-Smedjebacken.pdf

Avsändare till denna sida är VB Elnät