Flytt 50 kV

Nordic Iron Ore (NIO) har gett oss uppdraget att flytta vår 50kV:s luftledning i Skeppmora för att bereda plats för kommande anläggningsarbeten vid det planerade industriområdet. Arbetet beräknas vara klart november 2020.

Vid frågor, kontakta projektledare Per Nagy eller 0240-876 41

Avsändare till denna sida är VB Elnät