Större strömavbrott i Grangärde

Natten till måndagen den 20 april drabbades stora delar av Grangärdebygden av ett större strömavbrott. Under felsökningen blev det strömavbrott till och från. Detta beror på att vi sektionerar oss fram för att hitta var felet är i elnätet.  Vår personal arbetade hela natten med att lokalisera var felet kunde vara.

Vi kunde efter felsökningen identifiera fyra olika fel som orsakat avbrottet. Följande fel identifierade vi:

  • Transformatorkabel i nätstation vid Myggnäset
  • Kabelavslut vid kopplingsskåp vid Rossa
  • Sotig frånskiljare i nätstation vid Log Max
  • Trasig isolator i kopplingsskåp i Östanbjörka

Vid fel där höga jordfelsströmmar uppstår kan potentiella felkällor bli mer framträdande och på så vis även komma att bli felställen med storlek på felström men även antal sektioneringar.

Som en första åtgärd att förbättra elleveranserna kommer vi ersätta en befintlig nätstation med en ny som är utrustad med apparater för fjärrstyrning. Detta gör vi för att få snabbare och bättre sektionering i elnätet. Den nya stationen beräknas vara tagen i drift under maj månad.

Vi kommer fortsättningsvis se över vad vi kan göra för ytterligare åtgärder för att förbättra elleveranserna i Grangärdebygden.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB