Varför behöver VB Elnät gå med vinst?

Varför behöver VB Elnät gå med vinst?

VB Elnät ägs av Ludvika kommun (28,6%), Fagersta kommun (20,8%) och Vattenfall (50,6%) som också får avkastning på det kapital de satsat. Det innebär att den utdelning som sker går tillbaka till kommuninnevånarna i vår region men också genom Vattenfall som återinvesterar i infrastruktur och genom sitt ägande i VB Elnät. Vattenfall är ett statligt ägt bolag vars vinster tillfaller alla oss skattebetalare. Nivån på avkastning är styrt i regelverket för elnätsbolagens intäktsramar och följs upp av Energimarknadsinspektionen.