Vad är överföringsförluster?

Vad är överföringsförluster?

Överförings- eller nätförluster är en naturlig del av all överföring av el; När elen transporteras genom elnätet blir ledningarna och transformatorer varma och det är denna värme som blir förluster. Tänk dig en mobilladdare. När du laddar mobilen blir den kontakt du sticker in i eluttaget, transformatorn, varm och den värmen blir en förlust. Det vill säga att all el som kommer ut ur eluttaget och in i mobilladdaren når inte din mobiltelefon.

Samma logik som för mobilladdaren gäller för våra elledningar. Den mängd el som går in i ledningen i ena änden är större än den el som kommer ut i andra änden. Den el som går förlorad längs vägen måste VB Elnät betala för. Vi köper den elen från en elhandlare och kostnaden för den elen är och har alltid varit en naturlig del av den elnätsavgift som kunderna betalar. Totalt uppgår överföringsförlusterna i Sveriges elnät till cirka 7–8 procent på årsbasis. VB Elnäts förluster var under 2021 cirka 24 GWh, vilket motsvarar 2,35 procent av all överförd el i vårt elnät.