Hur dyr elnätsavgift har VB Elnät?

Hur dyr elnätsavgift har VB Elnät?

2022 konstaterades i Nils Holgersson-rapporten (Pressmeddelande) att VB Elnät ligger på plats 153 av 290 elnätsföretag, där plats nummer 1 har lägst elnätspris. Undersökningen utförs sedan 1996 av ”Nils Holgersson-gruppen”, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. Som metod för undersökningen har valts att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning