Energiskatt

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver och dels var verksamheten bedrivs.

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten för energiskatt på el från ditt elhandelsföretag till elnätsföretaget. Flytten i sig medför inga extra kostnader men innebär att du nu har en rad på din elnätsfaktura för energiskatten. På din faktura från ditt elhandelsbolag försvinner motsvarande rad. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Energiskatt på el är 33,10 öre per kilowattimme* exklusive moms. Sedan tillkommer moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen.

Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatt på el, bl.a. skattesatsen (öre/kWh).

Läs mer om energiskatt här.

Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per 1 januari 2018.

Avsändare till denna sida är VB Elnät