Energiskatt 2019

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver och dels var verksamheten bedrivs.

Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatt på el, bl.a. skattesatsen (öre/kWh).

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2019

43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige

31,38 öre/kWh (25,1 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

Sedan tillkommer moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el.

På hemsidan för Konsumenternas energimarknadsbyrå kan du läsa mer om energiskatt och vem som berörs av reducerad energiskatt.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB