Lyser displayen på elmätaren?

Lyser displayen på elmätaren?

  • Indikerar mätarens display att alla faser finns? (L1, L2, L3)
  • Om mätarens faser lyser så har du troligtvis el till din anläggning och felet finns sannolikt efter elmätaren, det vill säga i din egen elanläggning eller utrustning.
  • Om någon av faserna har slocknat finns det troligen ett fel. Kontrollera då dina egna säkringar.