Har jordfelsbrytaren löst ut?

Har jordfelsbrytaren löst ut?

Återställ i så fall brytaren och kontrollera om elen fungerar normalt efter det. Om jordfelsbrytaren inte går att koppla på igen så finns det ett fel i din anläggning.