Elstöd för höga elpriser

VB Elnät har överlämnat förbrukningshistorik till Försäkringskassan som utbetalar elstödet. På Mina Sidor kan du som kund se din totala elanvändning för perioden.

Är du privatperson eller representerar ett dödsbo och inte har mottagit elstödet? Var vänlig kontakta vår kundservice snarast möjligt. Det förekommer i enstaka fall att konsumenter som tidigare haft näringsidkaravtal (exempelvis enskild firma) inte meddelat oss om förändringen och därmed inte kommet med i vår rapportering till Försäkringskassan.

Elstöd till hushåll för november och december 2022

Energimarknadsinspektionen (Ei) godkände den 3 februari 2023, Svenska kraftnäts förslag gällande elstöd till alla hushåll under perioden november-december 2022.

Läs mer här.

För mer detaljerad information om elstödet hänvisar vi till:

Det kan upplevas svårt att veta vem som ansvarar för vad när det gäller elstöd. Svenska kraftnät  och Regeringen ansvarar för frågor kring modellen för elstöd. VB Elnät ansvarar för att leverera kundinformation om elanvändning. Försäkringskassan ansvarar för frågor om utbetalningen.

Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts frågor och svar om elstöd

Regeringens hemsida

Regeringens frågor och svar om elstöd till hushåll

Försäkringskassan utbetalning av elstöd

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB