Stöd till elanvändare

Fem miljoner kunder kommer att vara berättigade någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor. Stödet kommer att ges till både hushåll, företag och organisationer. Stödet gäller retroaktivt för perioden oktober 2021 – september 2022.

Hur vet jag om jag får stöd?

Använder du el? Är din elanläggning ansluten till elnätet i elområde SE3 eller SE4? Och har du ett eget avtal om uttag av el med elnätsföretaget? Då kommer du att få stöd.

Hur mycket får jag i stöd?

I elprisområde 3 (som VB Elnät tillhör) uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under perioden oktober 2021 – september 2022. Du kan se din förbrukning för perioden genom att logga in på Mina sidor. 

När kommer utbetalning att ske?

I dagsläget finns det inget beslut om när och hur utbetalningen av elprisstödet kommer att ske. Under november 2022 återkommer regeringen med mer information om det. Enligt Svenska Kraftnät kan utbetalningen ske tidigast 1 december.

Ska elprisstödet bli samma under nästa 12-månadersperiod?

I nuläget finns det inga uppgifter om vad som gäller för elförbrukning efter september 2022.

Gäller detta stöd utöver den elpriskompensation som betalats ut tidigare under 2022?

Ja detta är ett nytt elprisstöd.


Läs mer om elprisstödet på Svenska kraftnäts hemsida

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB