Aktuella elpriser

Här är våra aktuella elpriser, öre/kWh inkl moms

Fast pris

18 mån

Fast pris 1 år

Fast pris 3 år

Fast pris 5 år

Avtalsmix 50/50

Säsongsmix

Rörligt *

65,64 64,63 61,50 61,88 61,65 57,30 71,62

*

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB