Behandling av personuppgifter

Varför behöver vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna få bästa möjliga service så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t ex vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som en del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt  gällande dataskyddslagstiftning hittar du i vår Personuppgifter hos VB Energi. Vår dataskyddskoordinator för VB Energi kan nås på dpc@vbenergi.se eller 0240-876 00. Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddskoordinatorn eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb.