El från sol

Solenergi är ett av de förnybara energislag som blir allt vanligare att producera själv. Går du i funderingar om solel är något för dig rekommenderar vi ett besök på Energimyndighetens Solelportal.

Hur fungerar el från solen?

Som mikroproducent kommer elen som du producerar i första hand att användas av dig själv. Därmed minskar ditt behov av att köpa el vilket innebär lägre elräkningar. Under vissa dagar när solen skiner mycket kan elproduktionen överstiga förbrukningen, då ger vi dig ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än du använder under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Läs mer om småskalig elproduktion på företagssidorna

Kontakta oss tidigt

Det är viktigt att du, eller din anlitade leverantör eller elinstallatör, kontaktar oss så tidigt som möjligt. Den el du matar ut som producent påverkar elnätet och i vissa fall kan vi behöva göra förstärkningar för att kunna ta emot din elproduktion. I samband med din solcellsinstallation kanske du också behöver höja säkringsstorleken hemma eller flytta ut elmätaren som du kan läsa om nedan.

Oavsett om du anlitar elinstallatören själv eller köper en helhetslösning där installationen ingår behöver du vara säker på att företaget du anlitar har rätt kompetens. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.solceller 1.png