El från vind

Bor du nära kusten, på fjället eller ute i skärgården? Då är chansen stor att du har vad som krävs för att producera egen el med hjälp av vindkraft.

Hur fungerar el från vinden?

Elen som du producerar kommer i första hand att användas av dig själv. På så sätt minskar ditt behov av att köpa el. Under vissa dagar när det blåser mycket så kan elproduktionen överstiga förbrukningen, och då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Läs mer om småskalig elproduktion på företagssidorna.

Att tänka på när du ansluter din vindsnurra

För att anslutningen av förnybar energi ska ske så smidigt som möjligt ska du tänka på följande innan du beställer din anläggning:

  • Registrerat installationsföretag - Anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket.
  • Kontakta oss - En kostnad för eventuell säkringshöjning kan tillkomma, kontakta vår kundservice så guidar de dig till rätt person 0771-98 70 00.

vindkraft-fullbredd2.jpg