El från vatten

Du som har ett vattendrag på tomten kan ha rätt förutsättningar för att satsa på egen vattenkraft. Vatten är en ganska ovanlig energikälla för privatpersoner, men precis som vind- och solkraft är det ett miljövänligt alternativ.

Hur fungerar el från vatten?

Vattenkraft är förnybar, billig i drift och smutsar inte ner luft eller vatten. Till vattenkraftens nackdelar hör att djur och växter kan påverkas negativt. Men med hjälp av ny teknik minskar vattenkraftverkens miljöpåverkan.

Vattenkraft innebär att man tar tillvara energi från vatten i rörelse. Vatten som strömmar från en högre nivå till en lägre leds till en turbin. Den roterande turbinaxeln driver den generator som alstrar elen. 

Om du skulle producera mer el än vad du gör av med under en dag så kan du mata ut din överskottsel till vårt elnät och få ersättning. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Läs mer om småskalig elproduktion på företagssidorna.

Att tänka på när du ansluter din vattenkraft

För att anslutningen av förnybar energi ska ske så smidigt som möjligt ska du tänka på följande innan du beställer din anläggning:

  • Registrerat installationsföretag - Anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket.
  • Kontakta oss – En kostnad för eventuell säkringshöjning kan tillkomma, kontakta vår kundservice så guidar de dig till rätt person 0771-98 70 00.

vattenkraft-900x300.jpg