VBEnergi
Tipsa

Vi underhållsröjer vid våra ledningar för tryggare el till dig

Förutom investeringarna i elnäten, underhåller vi löpande våra ledningsgator. Det kan till exempel handla om att fälla träd som är speciellt känsliga för hårda vindar och blötsnö. Därmed minskar risken för att träd och grenar faller mot elledningarna vid oväder, med strömavbrott som följd.

Under 2018 är kommer vi fortsätta att underhållsröja våra ledningsgator. Nedan ser du vilka områden som berörs, klicka på området för att se kartbilden:


Sunnansjö - Västansjö - Järnsta - Stensbo - Svartskya - Prästhyttan

Skallberget - Gensen - Dalkarlsberget - Nyhammar -Saxhyttan -Karlsänge


Rifallet-Vännebo -Telningsberg - Burängsberg - Norsån - Norhyttan - 
Sunnansjö


Här kan du se en översiktkarta på vilka ledningar som kommer att röjas i Ludvika kommun under 2018. Karta

All högväxande vegetation såsom gran, tall, björk etc kommer att röjas bort oberoende av höjden vid röjningstillfället. Lågväxande vegetation såsom enbuskar och dyligt lämnas kvar.

I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd etc. Dock får ej drift- och personsäkerheten ifrågasättas.

I skogsgatans sidoområde kvistas träden men bedömer vi att de kan förorsaka driftstörningar fäller vi dem. Fällda träd och buskar tillhör markägaren. Fälls grövre träd utanför inlöst ledningsgata värderas dessa och meddelas markägaren. Har ni som markägare särskilda önskemål beträffande röjningen, ber vi er snarast ta kontakt med oss.

Önskemål beträffande röjning och eventuella synpunkter på arbetets utförande meddelas snarast till:

VB Elnät AB
Hans Hurtig
Box 860
771 28 Ludvika 

tel. 0240-876 38
hans-(d_)-_hurtig-(_sm3Remove)-_-(_a)-_vbelnat-(d_)-_se

Skriv ut Avsändare till denna sida är VB Elnät

Tipsa en vän