VBEnergi
Tipsa


Fånga solens strålar, producera din egen el

Allt fler väljer att producera sin egen el och på det sättet sänka sin elkostnad, samtidigt som man bidrar till omställningen mot förnybar elproduktion. 
Vid så kallad mikroproduktion produceras oftast mindre el än du gör av med. Den el som du producerar använder du i din egen bostad och köper på det sättet mindre el via elnätet. Detta märker du som kund i form av lägre elräkningar.

Elen du inte själv behöver matas in till elnätet.
Västerbergslagens Elnät (VB Elnät), som äger elnätet, mäter inmatningen och ger energiersättning för nätnyttan du gör. Med nätnytta menas att VB Elnät får mindre kostnader till överliggande nät samt minskade förluster i vårt nät.

Mikroproduktion ansluts till vårt lågspänningsnät, 230/400V. Vi byter kostnadsfritt din befintliga elmätare om du uppfyller kraven för mikroproduktion. Du behåller din säkringstariff och får ersättning för nätnytta, för närvarande 4 öre/kWh.

För att räknas som mikroproducent gäller:

  • Högst 63A säkring
  • Maxeffekt på 43,5 kW
  • Inmatningen till elnätet får inte överstiga uttaget från elnätet under ett år.

För mer information läs broschyr Fånga solens strålar och se  
presentationen nedan Egenproducerad el - så fungerar det

Skriv ut Avsändare till denna sida är VB Elnät

Tipsa en vän