VBEnergi
Tipsa

VB Elnät byter hushållskundernas elmätare

Vi kommer under en treårsperiod att byta ut 26 000 elmätare. Samtliga våra elnätskunder med säkringstariff, d.v.s max 63 A huvudsäkring, kommer att få ny elmätare. Utbytet sker som ett led i att uppfylla framtidens krav på nya elmätare.
De nya elmätarna kommer förutom att leverera mätvärden per timme även att
kunna mäta elproduktion och spänningskvalitet i elnätet. Mätarbytet innebär också möjligheter att registrera avbrott i elleveransen. Programvaran i elmätarna är fjärruppgraderbar vilket gör dem anpassningsbara till eventuella framtida krav.

Den nya mätaren, Omnipower, tillverkas av danska Kamstrup som även har det övergripande ansvaret för mätarbyte och funktionalitet. Till sin hjälp har de anlitat Vattenfall Services Nordic som kommer att montera mätarna hos alla kunder.
Första etappen med mätarbyten kommer att ske under våren 2017 med början i Ludvika tätort med omnejd. Inför mätarbyte hos just dig får du ett aviseringsbrev med information om när bytet kommer att ske samt kontaktuppgifter till montören.
 
Bruksanvisning för Omnipower elmätare
                            
Skriv ut Avsändare till denna sida är VB Elnät

Tipsa en vän