VBEnergi
Tipsa

VB Elnät byter hushållskundernas elmätare

Vi kommer under en treårsperiod att byta ut 26 000 elmätare. Samtliga våra elnätskunder med säkringstariff, d.v.s max 63 A huvudsäkring, kommer att få ny elmätare. Utbytet sker som ett led i att uppfylla framtidens krav på nya elmätare.
De nya elmätarna kommer förutom att leverera mätvärden per timme även att
kunna mäta elproduktion och spänningskvalitet i elnätet. Mätarbytet innebär också möjligheter att registrera avbrott i elleveransen. Programvaran i elmätarna är fjärruppgraderbar vilket gör dem anpassningsbara till eventuella framtida krav.

Den nya mätaren, Omnipower, tillverkas av danska Kamstrup som även har det övergripande ansvaret för mätarbyte och funktionalitet. Till sin hjälp har de anlitat Vattenfall Services Nordic som kommer att montera mätarna hos alla kunder.
Första etappen med mätarbyten kommer att ske under våren 2017 med början i Ludvika tätort med omnejd. Inför mätarbyte hos just dig får du ett aviseringsbrev med information om när bytet kommer att ske samt kontaktuppgifter till montören.
 
Bruksanvisning för Omnipower elmätare​                          

Change of electricity meter​
Beddelka qalabka cabbirkaVi startade 2018 med att byta ut 7000 elmätare till smarta elmätare i Fagersta.

Dessa beräknas vara utbytta under maj månad 2018.

Förberedelse inför bytet

Underentreprenören behöver hjälp av kunderna för att mätarbyten skall gå så smidigt och effektivt som möjligt för kunden. Kunden bör undersöka att elmätaren är framkomlig och är ej blockerad av något, exempelvis ved.  Om mätaren är placerad utanför huset/lägenheten kan underentreprenören kunna genomföra bytet även om kunden inte är hemma. Vill kunden vara med vid bytet så är det viktigt att tid för bytet bokas i förtid. Alla kunder som har mätare inomhus eller är ej tillgänglig av någon anledning uppmanas så fort man fått brevet om det kommande bytet att ringa och boka tid för mätarbytet.  Alla mätare skall bytas för att uppfylla kommande föreskrifter.

Antennmontage
Om elmätaren sitter i ett plåtskåp kommer den att förses med en antenn, eftersom den nya mätaren kommunicerar via radio. 

Värmepumpar
Kunder som har värmepump kan behöva utföra ett frånslag på säkerhetsbrytaren som finns intill pumpen, för att den ska starta upp på nytt efter avbrottet. Värmepumpen kan t.ex. larma för fel fasföljd men i de flesta fall kan detta åtgärdas genom att stänga av säkerhetsbrytaren och starta den på nytt. 

Spisar
På en del nya spisar måste klockan ställas in på nytt efter avbrottet. Var uppmärksam på att om klockan på spisen inte är inställd så kan det vara så att spisen inte fungerar. 

Övrig elektronisk utrustning
Under tiden som mätarbytet pågår i ert område så kan det vara bra att ha känslig utrustning avstängd när ni inte är hemma, fram tills att er mätare har blivit utbytt, som en extra säkerhetsåtgärd. 

Skriv ut Avsändare till denna sida är VB Elnät

Tipsa en vän