VBEnergi
Tipsa

Energiskatt på el

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre. 

Dina elkostnader består av tre delar:
- Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
- Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
- Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan. 
Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 33,1 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Skattebefriad verksamhet
Är din verksamhet skattebefriad? Eller är ditt företag själv energiskattskyldig?
Vänligen skicka då in beslut/underlag från Skatteverket som styrker detta.
Skicka underlaget till:
Västerbergslagens Elnät AB
Att: Magdalena Gustafsson
Box 860
771 28 Ludvika

Eller maila till: magdalena.gustafsson@vbelnat.se

*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per 1 januari 2018

Skriv ut Avsändare till denna sida är VB Elnät

Tipsa en vän