VBEnergi
Tipsa
 

Elnät

Vi ser till att över 26 000 hem och företag via våra ledningar får ljus, värme och funktion. Att investera, bygga ut och underhålla elnätet är en del av vår vardag. Dessutom ansvarar vi för mätningen av hur mycket el våra kunder använder. 

VB Energis elnät övervakas dygnet runt, året om från vår ledningscentral i Ludvika. Varje år genomför vi även linjebesiktningar med hjälp av helikopter. Dessa besiktningar annonseras alltid i förväg i lokalpressen.

Under de senaste 25 åren har distributionsnätet förstärkts och byggts om genom att ledningarna grävts ner eller försetts med isolerande skikt. Detta har lett till att driftstörningarna har minskat radikalt.

Nedgrävda kablar – säkrare elleveranser
Vädrets makter orsakar ibland stor förödelse och på många håll har elförsörjningen drabbats av stora störningar. För att skydda våra ledningar och för att skapa förutsättningar för säkrare elförsörjning gräver vi på VB Elnät ned våra kablar under markytan. Vårt mellanspänningsnät har i dagsläget 60 procent nedgrävd kabel samt 17 procent isolerad luftledning. Lågspänningsnätet har 59 procent nedgrävd kabel och 37 procent isolerad luftledning

Skriv ut Avsändare till denna sida är VB Elnät

Tipsa en vän