VBEnergi
Tipsa

Pressmeddelanden

2018-06-01
VB Energikoncernen - Bokslutskommuniké 2017
VB Energikoncernen omsatte förra året 506,7 miljoner kronor jämfört med 493,4 miljoner kronor året innan. Resultatet efter finansiella poster minskade från 131,8 miljoner kronor till 131,4 miljoner. Detta är det näst högsta resultatet någonsin för VB Energikoncernen.


2017-01-02
Västerbergslagen Elnät AB (VB Elnät) startar året med att byta ut 7000 elmätare till smarta elmätare i Fagersta
Alla VB Elnäts kunder med max 63A som huvudsäkring kommer att få en ny smart elmätare. Förutom att leverera mätvärden/timme, mäter den även elproduktion och spänningskvalitet dessutom registreras avbrott i elleveransen.


2017-11-20
Malin Wallenberg ny VD för Västerbergslagen Energi AB
Malin Wallenberg har utsetts till VD för Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) och dotterbolaget Västerbergslagens Elnät AB. Malin har en bakgrund med flera ledande poster inom energibranschen, däribland Vattenfall.    


2017-08-21
Västerbergslagen Energi ABs (VB Energi) VD Bo Sörberg går i pension
Efter 12 år som VD på energibolaget VB Energi väljer Bo Sörberg att gå i pension vid årsskiftet.


2017-06-20
VB Energi fyller på med elbilsladdare i Fagersta
Västerbergslagens Energi (VB Energi) har kompletterat den befintliga snabbladdaren vid Hembygdsgården i Fagersta med ytterligare två semiladdare för elbilar...


2017-02-17
VB Energigruppen – bokslutskommuniké 2016 
Bolagen i VB Energigruppen1 omsatte2 förra året 551,1 miljoner kronor jämfört med 525,8 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är...


 • 2016-12-02

  VB Energi upplyser sina kunder

  VB Energis kunder boende i områden med flerbostadshus får besök av säljare från energibolag som säger sig samarbeta med VB Energi – vilket inte stämmer!...
 • 2016-09-19

  VB Elnät byter hushållskundernas mätare

  Västerbergslagens Elnät AB (VB Elnät) kommer inom en treårsperiod byta ut 26 000 elmätare....
 • 2016-02-25

  VB Energis snabbladdare i Fagersta - en mötespunkt mellan Mälardalen och Dalarna

  Nu finns det en snabbladdare för elbilar vid infarten till Fagersta. Strategiskt placerad och med el från vattenkraft uppfyller laddstolpen flera behov. – Efterlängtat av många, säger Aiki Rillo på...
 • 2016-02-22

  Bokslutskommuniké 2015

  Bolagen i VB Energigruppen[1] omsatte[2] förra året 525,8 miljoner kronor jämfört med 547,8 miljoner kronor året innan. Förklaringen till omsättningsminskningen är i huvudsak fallande elpriser s...
 • 2015-02-18

  VB Energigruppen - Bokslutskommunike

  Bolagen i VB Energikoncernen1 omsatte förra året 547,8 miljoner kronor jämfört med 567,7 miljoner kronor året innan. Förklaringen till omsättningsminskningen är i huvudsak fallande elpriser samt...
 • 2015-01-09

  Leverans av el till tre dalakommuner

  Västerbergslagens Elförsäljning AB (VB Elförsäljning) levererar el till tre dalakommuner. VB Elförsäljning har vunnit upphandlingen av leverans av el till Ludvika-, Säter- och Gagnefs kommun....
 • 2014-11-07

  Kundlöften

  Västerbergslagens Elnät lovar lite mer. Västerbergslagens Elnät AB (VB Elnät) har infört kundlöften till samtliga elnätskunder från och med 1 november 2014.  ...
 • 2014-10-27

  Drift- och underhållsavtal med Mälarenergi

  Västerbergslagens Energi AB har förnyat drift- och underhållsavtalet med Mälarenergi Vattenkraft AB.  ...
 • 2014-03-03

  Vinnande samarbeten 2013

  Samarbeten om fjärrvärmen med den lokala industrin - samarbeten där alla parter är vinnare!...
 • 2014-02-14

  VB Energigruppen - Bokslutskommuniké 2013

    Bolagen i VB Energikoncernen1 omsatte förra året 567,7 miljoner kronor jämfört med 599,7 Mkr året innan. Resultat efter finansiella poster minskade från 116,2 miljoner kronor till 100,8 mi...
 • 2014-01-14

  Årsrapport över marknadsläget

  Vi har gjort en årsrapport över marknadsläget. I den kan du se hur priserna har varierat under året och hur utvecklingen ser ut framåt. Du kan även läsa om nivåerna i vattenmagasinerna m.m.  ...
 • 2013-05-13

  Ändrade villkor för Rörligt elavtal

  Från och med 2013-06-01 ändras villkoren på rörligt elavtal. I stället för att elcertifikatavgiften tillkommer till inköpspriset, kommer den att ingå i inköpspriset. Påslaget och den fasta månadsavgi...
 • 2013-02-13

  VB Energigruppen - bokslutskommuniké 2012

  Bolagen i VB Energikoncernen omsatte förra året 599,7 Mkr jämfört med 588,8 Mkr året innan. ...
 • 2012-12-17

  Fjärrvärme minskar klimatutsläppen

  Genom fjärrvärme i alla större tätorter har Sverige redan i dag en låg klimatpåverkan för uppvärmning. Naturvårdsverket har i dagarna lämnat sitt underlag till Färdplan 2050 som visar att kraftigt ...
 • 2012-11-14

  Justering av priser

  Från och med den 1 januari kommer vi att justera årsavgiften för våra olika elavtalsformer samt elcertifikatavgiften....
 • 2012-11-05

  VB Energi arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001

  VB Energi har arbetsmiljöcertifierat sin verksamhet under 2012 enligt OHSAS 18001.  Insikten om de många fördelarna som arbetsmiljöarbete för med sig låg till grund för certifieringsbeslutet. Ledning...
 • 2012-10-11

  Timmätning

  Från den 1 oktober kan du som elkund teckna elavtal som gör att du debiteras utifrån din elanvändning per timme. Vi jobbar just nu med att ta fram en produkt för dig som är intresserad av timmätning....
 • 2012-09-26

  Samarbete med Lantmännen Agroenergi

  Västerbergslagens Energi AB utvecklar återigen miljösmart fjärrvärmesamarbete tillsammans med lokal industri – Lantmännen Agroenergi i Norberg. ...
 • 2012-08-09

  Lägsta rörliga elpriset på 12 år

  Det rörliga spotpriset på elbörsen Nordpool blev 11,5 öre/kWh för juli. Det är det lägsta priset på 12 år! Senast vi hade ett lägre månadsmedelpris var i augusti 2000. Att det är mycket vatten i maga...
 • 2012-07-16

  Nulägesrapport angående senaste veckans höga flöden

  Med anledning av den senaste veckans höga flöden och de dammincidenter som inträffade måndagen den ...
 • 2012-06-14

  VB Energi - Ladda Sverige

  Dalaborna i ny studie: Att spara el räddar inte klimatet Fyra av tio boende i Dalarna vet inte att den el som produceras i Sverige i stort sett är fri från fossila bränslen. Tre av tio planerar därfö...
 • 2012-05-04

  VB Kraft - Upprustning vattenkraftstationer

  Under perioden maj-november 2012 kommer vi att rusta upp våra vattenkraftstationer Brattfors och Kungsfors. Dessa stationer är belägna i området runt Ställberg i Ljusnarsbergs Kommun. Stationerna lig...
 • 2012-02-16

  VB Energigruppen – bokslutskommuniké 2011

  Bolagen i VB Energikoncernen omsatte förra året 588,8 miljoner kronor jämfört med 673,4 M...
 • 2011-10-26

  VB Energi och Quadracom bjuder in till informationsträff gällande fiberanslutning för villaägare i Ludvika

  Nu bjuds 150 villaägare in till informationsmöte angående etapp två av utbyggnaden av Stadsnätet i...
 • 2011-10-19

  Ludvikabolag får kreditpris

  Elproducenten Västerbergslagens Kraft i Ludvika tilldelas Soliditet Diamond Award eftersom bolaget haft högsta kreditbetyg (AAA) i 20 år. Även Outokumpu Press Plate i Avesta klarar kraven i vad som l...
 • 2011-04-08

  VB Energi och Seco Tools i Fagersta tecknar avtal om överskottsvärme

  VB Energi och Seco Tools har slutit ett avtal gällande leverans av kyla samt tillvaratagandet av överskottsvärme från Seco Tools produktion i Fagersta. Den återvunna värmevolymen motsvarar cirka 12 G...

Tipsa en vän