VBEnergi
Tipsa
 

Om VB Kraft

VB Kraft finns med sina 11 kraftstationer och 47 dammar i källflödena till Kolbäcksån och Arbogaån. 

Kolbäcksån är 180 km lång och rinner från Dalarna genom Västmanland till Galten. Ån rinner bland annat genom sjöarna Väsman, Barken och Åmänningen. Avrinningsområdet är 3 100 kvadratkilometer och medelvattenföringen 27 kubikmeter per sekund.

Arbogaån flyter från sjön Väringen vid Frövi i väster, genom Arboga där den även flyter samman med Hjälmare kanal. Utloppet är i Mälaren vid Kungsör. Arbogaån är en av de så kallade bergslagsåarna och Mälarens största tillflöde. Längd 45 kilometer, inklusive källflöden 160 kilometer. Flodområde 3 800 kvadratmeter.

 

Tipsa en vän