VBEnergi
Tipsa

 

Fjärrvärme

Värmechef    
Christer Johansson 0240-876 27
   
Distributionsansvarig    
Lars Wahlsten  0240-876 28   
   
Tekniker fjärrvärmenätet    
Bengt Johansson   0240-876 22  
   
Produktionsledare, Fagersta  
Torbjörn Hed 0223-432 23
   
Produktionsledare, Ludvika/Grängesberg  
Jouni Jokikari 0240-876 91
   
 Miljö/arbetsmiljösamordnare  
 Robin Johansson  0240-876 36
   
Driftmaskinister, Fagersta  
Peter Klingvall 076-793 25 95 
Pertti Palonto 070-637 45 23 
Anders Sjöberg 070-588 99 42 
Fredrik Persson 072-726 39 50 
   
Driftmaskinister, Ludvika/Grängesberg  
Patrik Gustafsson 070-621 34 36 
Per-Åke Markström 070-348 76 93 
Petri Vartiainen 070-876 19 31 
Fredrik Andersson 070-676 43 45 


   
Styr- och reglerteknik, Fagersta  
Jonas Sander 070-876 27 89 
   

 

Tipsa en vän