VBEnergi
Tipsa

Fjärrvärme

VB Energi har till uppgift att leverera miljösmart fjärrvärme till kunder i Ludvika, Fagersta, Grängesberg och Norberg. I våra basproduktionsanläggningar, Craboverket i Fagersta, Lyviksverket i Ludvika och Skakelbackens värmeverk i Grängesberg, produceras 210 GWh fjärrvärme varav 190 GWh sker med miljövänliga biobränslen.
I Norberg köper vi spillvärme från pelletsfabriken.

Mer än 90 procent av VB Energis fjärrvärme kommer alltså från biobränslen medan resterande volymer produceras av olja och el. Fjärrvärmen konkurrerar främst med skattesubventionerad olja och el hos tillverkande industrier samt värmepumpar och pelletseldning hos fastighetsägarna.

 

Tipsa en vän