VBEnergi
Tipsa

Miljön är viktig för oss

I början av år 2003 erhöll vi vår miljöcertifiering enligt ISO 14001. Vi har valt att certifiera oss eftersom miljöledningssystemet hela tiden hjälper oss att bli ännu bättre, bl. a genom att jobba mot nya miljömål och hela tiden sätta fokus på miljöfrågorna.

Certifieringen i sig innebär att vi själva genomför en internrevision varje år där vi synar våra olika verksamheter. Därefter följer en extern revision som genomförs av ett oberoende certifieringsorgan. I VB Energis fall är det Bureau Veritas som genomför den externa revisionen. Vi har valt att utföra två externa revisioner per år med tanke på den omfattande verksamhet vi bedriver.

Invånarna i västra Bergslagen får en bättre närmiljö

Miljövänlig fjärrvärme från våra anläggningar sprider värme runtom i Grängesberg, Ludvika, Fagersta och Norberg. Våra pannor med avancerad rening ersätter utsläpp från en stor mängd mindre pannor, vilket ger renare luft och mindre klimatpåverkan. I våra anläggningar använder vi dessutom idag mer än 95 % miljövänliga biobränslen och vår vision är att helt och hållet kunna gå över på biobränslen.

Varje år produceras förnybar el i våra 11 kraftstationer utmed de lokala vattendragen, tillräckligt för att täcka behovet för ungefär 3 700 eluppvärmda villor. Lokal produktion, utan utsläpp, i våra effektiva anläggningar är ett viktigt bidrag för en renare närmiljö. ”Grön el” har en mer än hundraårig tradition hos VB Kraft - och vi märker en ökad efterfrågan.

Vi möjliggör för anslutning av ny vindkraft genom att fortlöpande investera och förstärka vårt elnät. En hög leveranssäkerhet innebär en trygghet för dig som kund – en trevlig påföljd är att vår bilåkning för felsökning också minskar.
Vi ersätter alla elmätare till fjärravlästa mätare också det kommer att minska bilåkandet i samband med avläsningar. Detta betyder att du som kund får en månadsfaktura som baseras på den verkliga förbrukningen.

Kom ihåg att du alltid kan vända dig till oss med energifrågor. Vi kan erbjuda allt ifrån enkla tips på smart energianvändning till Energibesiktning och Elbesiktning .

Välkommen in eller ring kundservice på 0771-98 70 00

Tipsa en vän